Spectacle

نوشته شده توسط
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

این ورقها بصورت دو صفحه دایره ای شکل هستند که بوسیله یک بازو بهم وصل شده اند . یکی از صفحات حالت بسته و دیگری داری سوراخ می باشد که قطر آن بسته به سفارش می باشد واز حالت دیگر برای بازکردن مسیر و یا کاهش فشار استفاده می شود.

Spectacle

این ورقها بصورت دو صفحه دایره ای شکل هستند که بوسیله یک بازو بهم وصل شده اند . یکی از صفحات حالت بسته و دیگری داری سوراخ می باشد که قطر آن بسته به سفارش می باشد واز حالت دیگر برای بازکردن مسیر و یا کاهش فشار استفاده می شود.

Spade

این ورقها بصورت صفحه های دایره ای شکل همراه با یک بازو می باشند که در بین دو فلنج قرار می گیرند.

خواندن 1448 دفعه