فلنج گردندار جوشی(Welding Neck Flange)

نوشته شده توسط
این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)

فلنج گرندار در انتها دارای گردن بوده و مشخصات آن در قسمت انتهای گردن با مشخصات لوله به آن جوش می شود یکسان است.

فلنج گردندار جوشی

فلنج گرندار در انتها دارای گردن بوده و مشخصات آن در قسمت انتهای گردن با مشخصات لوله به آن جوش می شود یکسان است از لحاظ قطر و ضخامت (Butt weld) می باشد که ضخامت آن رفته رفته تا محل جوش لب به لب (Tapered Hub) این نوع فلنج دارای یک قسمت مخروطی با لوله کم می شود و این قسمت مخروطی باعث تقویت فلنج شده و در موقع عملیات نظیر تنش زدایی و امتحان جوش با اشعه ایکس و یا گاما صفحه فلنج را از قسمت گرم شده دور نگه میدارد.

2500 psi فلنج گردندار برای فشارهای بالا و دماهای زیر صفر و یا بسیار زیاد کاربرد دارد و برای تمام سرویسها تا فشار قابل استفاده است و بطور کلی نصب این نوع فلنج دارای کمترین هزینه است و برای مکانهایی که تنش ضربه ای ، ارتعاشی و برشی زیاد است توصیه می گردد.

خواندن 1745 دفعه
محتوای بیشتر در این بخش: فلنج روکار(Slip on Flange) »