فلنج کور(Blind Flange)

نوشته شده توسط
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

از این نوع فلنجها برای مسدود کردن انتهای سیستمهای لوله کشی ، شیرها و منفذهای ظروف تحت فشار استفاده می گردد.

فلنج کور(Blind Flange)

از این نوع فلنجها برای مسدود کردن انتهای سیستمهای لوله کشی ، شیرها و منفذهای ظروف تحت فشار استفاده می گردد. این نوع از فلنجها از نظر فشار داخلی و بار بر روی پیچها مخصوصا در اندازه های بزرگتر به تمام فلنجهای دیگر تحت فشار بیشتری قرار می گیرند و چون ماکزیمم فشار تنش در این نوع فلنجها تنش خمشی در مرکز موثر است از این نظر مقدار تنش نسبت به فلنجهای دیگر زیادتر انتخاب می شود. در محلهایی که درجه حرارت فاکتور وجود دارد بجای فلنج کور از ترکیب فلنج گردندار جوشی و (Water Hammer) مهمی است و یا مسئله ضربه قوچی درپوش استفاده می گردد.

 

خواندن 1503 دفعه