فلنج روکار(Slip on Flange)

نوشته شده توسط
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

روش اتصال این نوع فلنج به لوله به این صورت می باشد که لوله طوری داخل آن قرار می گیرد که به اندازه ضخامت لوله بعلاوه 1.6میلیمتر تا 3.2میلیمتر لوله از صفحه داخل آن فاصله داشته باشد و از داخل و خارج جوشکاری می گردد. از این نوع فلنج برای سرویسهای معمولی استفاده می شود .

Slip on Flange فلنج روکار

روش اتصال این نوع فلنج به لوله به این صورت می باشد که لوله طوری داخل آن قرار می گیرد که به اندازه ضخامت لوله بعلاوه 1.6میلیمتر تا 3.2میلیمتر لوله از صفحه داخل آن فاصله داشته باشد و از داخل و خارج جوشکاری می

گردد. از این نوع فلنج برای سرویسهای معمولی استفاده می شود . نصب آن ساده ، و تراز کردن لوله نیز آسان است.

برای بریدن لوله به طول معین دقت و تلرانس دقیق لازم نیست و هزینه نصب آن از فلنج گردندار بیشتر است و برابر 1/3 فلنج فوق (Fatigue) مقاومت حساب شده آن تحت فشار داخلی 2/3 و مقاومت عمری آن تحت خستگی

است.

استفاده از آن برای کلاسهای 300و150 جائز ASME فلنج روکار برای تمام فشار ها موجود است و تحت استاندارد است و عموما برای جایی مناسب است که محل لازم برای فلنج گردندار موجود نیست و جوش داخلی آن نسبت به فلنج گردندار بیشتر خورده می شود

خواندن 2022 دفعه