فلنج رزوه ای(Threaded Flanges)

نوشته شده توسط
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

آن ها رزوه شده اند و فلنج بر روی لوله رزوه شده سوار می (NPT) این نوع فلنجها از داخل مطابق استاندارد دنده لوله ها گردد.

فلنج رزوه ای(Threaded Flanges)

آن ها رزوه شده اند و فلنج بر روی لوله رزوه شده سوار می (NPT) این نوع فلنجها از داخل مطابق استاندارد دنده لوله ها گردد.

البته در صورت لزوم و برای جلوگیری از نشت از بین رزوه ها می توان پس از بستن لوله به فلنج آنها را بهم جوش داد مزیت این نوع فلنج این است که نیاز به جوشکاری ندارد و عموما برای لوله های تا قطر 1—1/2 اینچ ساخته می شود این نوع فلنجها بصورت تبدیل نیز موجود است بطوریکه محل اتصال آن به لوله کمتر از اندازه اسمی فلنج است.

خواندن 128 دفعه