اتصالات(Fitting)

نوشته شده توسط
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

جهت انشعاب گیری ، تغییر مسیر لوله ها ، بستن خطوط ، تغییر سایز لوله و... از اتصالات استفاده می گردد.زانوئیها ،فلنج ها ، کوپلینگ ها وانشعابات جزو اتصالات به حساب می آیند.

(Fitting) اتصالات

جهت انشعاب گیری ، تغییر مسیر لوله ها ، بستن خطوط ، تغییر سایز لوله و... از اتصالات استفاده می گردد.زانوئیها ،فلنج ها ، کوپلینگ ها وانشعابات جزو اتصالات به حساب می آیند.بسته به نوع اتصال که لب به لب ، ساکتی یا پیچی باشد نوع اتصالات نیز تفاوت می کند. در ادامه انواع اتصالات را توضیح خواهیم داد.

ASME B 16.9 برحسب نسبت فشار خطوط، استانداردهای متفاوتی برای اتصالات تعریف شده است بعنوان مثال استاندارد ASME B 31 برای انشعابات با کاربرد عمومی مناسب بوده و استاندارد برای خطوط با فشار بالا تمهیداتی در نظر گرفته است.

در جدول زیر دسته بندی این استاندارد ها آمده است

ASME B31.4

Liquid transportation systems for Hydrocarbons، Liquid Petroleum gas ، …

ASME B31.5

Refrigeration piping

ASME B31.1

Power piping

ASME B31.3

Chemical plant & petroleum refinery piping

ASME B31.8

Gas transmission & Distribution piping Systems

(Elbows) زانوئیها

جهت چرخش جریان به اندازه 90 یا 45 درجه از زانوئیها استفاده می گردد. ولی علاوه بر این اندازه ها در طراحی های خاص زانویی با درجه های غیر متعارف و بصورت سفارشی نیز ساخته می شود

Return اتصالی که باعث برگشت 180 درجه ای جریان می شود «برگشت» یا Vent می نامند که به نوعی آنرا می توان جزو زانوئیها طبقه بندی نمود.برگشت ها در ساخت کویل های مبدل های حرارتی و مخازن مورد استفاده قرار می گیرد.

زانو 45 درجه ، زانو 90 درجه و زانو 180 درجه

(Long-Radius ، Short Radius) بسته به شعاع چرخش ، دو نوع زانوئی ساخته و عرضه می گردد که عبارتند از «شعاع بلند» و «شعاع کوتاه» ب ASME B16.9 زانوئیهای شعاع بلند با شعاع 5/1 برابر قطر نامی لوله و برای سایزهای 4/3 به بالا و زانوئیهای شعاع کوتاه با شعاع برابر قطر نامی لوله می باشند.استاندارد برای شعاع کوتاه اندازه های استاندارد را بیان نموده است. اندازه استاندارد هریک از انواع ASME B 16.28 برای شعاع بلند و زانوئیها ضمیمه این گزارش آمده است. یک نوع از زانوهای 90 درجه ضمن تغییر جهت در مسیر سایز لوله را نیز تغییر می دهد که آن را «زانوی کاهنده» می نامند.شعاع زانوئی کاهنده 5/1 برابر قطر نامی انتهای بزرگتر است.

زانوئی کاهنده

(Miters) ماتیرها

برای تغییر مسیر لوله های بزرگتر از 10 اینچ که در فشار پائین کار می کنند و افت فشار در آنها زیاد مهم نباشد ، با استفاده از چند تکه لوله که زاویه 90 درجه را تامین می نماید ، درست می شود. مایترها ممکن است از دو ، سه یا چند تکه درست شوند . هر چقدر تعداد تکه ها زیاد باشد مقاومت هیدرولیکی مایتر کم می شود. بطور کلی مقاومت در برابر جریان یک ماتیر سه تکه تقریباً دو برابر زانوی شعاع بلند معادل می باشد ولی از لحاظ اقتصادی مایتر باصرفه تر از زانوئی مشابه می باشد.

نحوه نمایش یک مایتر در نقشه بصورت زیر است :

4- CUT MITRE BEND SAW BE 15.9mm THK 56

که نشان دهنده یک مایتر چهار تکه ، با انتهای پخ شده با ضخامت 15.9 میلیمتر با سایز 56 اینچ می باشد.

(Tees) سه راهی ها

برای انشعاب گیری از خطوط اصلی از سه راهی ها استفاده می شود. انشعاب گرفته شده می تواند هم دارای زاویه 90 درجه باشد و هم می تواند بصورت 45 درجه از آن جدا شود. همچنین انشعاب گرفته شده می تواند با قطری برابر قطر خط اصلی باشد و یا با قطری کمتری از قطر خط اصلی. درصورتی که انشعاب گرفته شده 90

یا «سه راهی مستقیم» می نامند .اگر قطر انشعاب گرفته شده کمتر از قطر خط Straight Tee درجه باشد آنرا Bullhead می نامند.نوع دیگری از سه راهی که کاربرد خاص دارد Reducing Tee اصلی باشد آنرا « سه راهی کاهنده» یا می باشد که در آن قطر فرعی از قطر اصلی بزرگتر است و به ندرت مورد استفاده قرار می گیرد.در سه راهی های کاهنده قطر انشعاب نمی تواند کمتر از نصف قطر لوله اصلی باشد.

ساخته می شوند که عبارتند از Bonney Forge انواع دیگری از انشعاب گیری وجود دارد که به روش WELDOLET،SOCKOLET،ELBOWLET در زیر توضیح هر کدام از موارد فوق آمده است :

WELDOLET

انشعابی روی لوله اصلی است که روی لوله قرار می گیرد و یک انشعاب 90 درجه باندازه سایز لوله اصلی یا کوچکتر از خط اصلی می گیرد.محدوده استفاده از این نوع انشعاب برای لوله های 8/3 اینچ تا سایز 60 اینچ می باشد

می باشد WELD OUTLET مخفف WELDOLET اصطلاح می توان کمک گرفت ASME B31.3 این انشعاب استاندارد سازی نگردیده است ولی از استاندارد جهت ساخت آن استفاده می شود. ASTM A 105-A 350 -A 182 معمولاً از متریال

SOCKOLET

است با این تفاوت که انشعاب فرعی با اتصال «ساکتی» به آن متصل WELDOLET این اتصال نیز همانند اتصال می باشد SOCKET OUTLET نیز مخفف دو کلمه SOCKOLET می شود.

ASME B16-11 محدوده استفاده از این اتصال بسته به فشار کاری دارد و اندازه آن بر طبق استاندارد می باشد. برای کلاسهای تا سه هزار پوند اتصال از 8/1 اینچ تا 4 اینچ می توان انشعاب گرفت و تا کلاس شش هزار از 4/1 اینچ تا 2 اینچ می توان از آن استفاده نمود.

نیز به شکل زیر مورد استفاده قرار می گیرد (Threaded) نوع پیچی آن

ELBOLET

این اتصال نیز در سه نوع ساخته می شود Socket،Butt،Thread یک انشعاب کاهنده که بر روی زانوئی ها (شعاع بلند یا کوتاه) ایجاد می کند.

LATROLET

مشخصات این نوع اتصال به شرح زیر است

ASME B16-25 انتهای پخ شده طبق استاندارد

ASME B 16-11 برای نوع «ساکتی» از استاندارد

ANSI B1-20-1 طبق استاندارد Threaded نوع

CAP

جهت مسدود سازی خطوط از کپ استفاده می شود. این اتصال نیز همانند سایر اتصالات در سه حالت ساخته می شود BUTT WELD،SOCKET WELD،THREADED می نامند.

در صورتی که CAP نوع پیچی از بیرون رزوه شده باشد آنرا پلاگ(PLUG) می نامند.

(REDUCER) کاهنده ها

هنگامیکه بخواهیم دو لوله با قطرهای متفاوت را به همدیگر متصل نمائیم از تبدیل استفاده می کنیم.کاهنده ساخته می شوند (ECC : ECCENTRIC) و خارج از مرکز (CC : CONCENTRIC) ها در دو فرم هم مرکز

خواندن 1674 دفعه