ابزار دقیق

نوشته شده توسط
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

همه چیز درباره ابزار دقیق و تجهیزات اندازه گیری

ابزار دقیق

: شامل PRESSURE SWITCH انواع فشار سنج ها

: بارومتر ، پینرومتر ، مانومتر ، دیافراگمی ، فانوسی و مدلهای مختلف در انواع

Absolute Pressure ، Gauge Pressure ، Diafferential Pressure ، Premium Performance

Multi Range / Multi Variable ، Low Power Voltage Output

: شامل TEMPERATURE SWITCH انواع دما سنج ها

شیشه ای (Glass) بی متال (bimetal) دما سنجهای پر شده از گاز (Gas Filled)

ترمومترهای مقاومتی (RTD) ترموکوپل ها و دیگر ترمومتر های صنعتی

: شامل FLOW SWITCH انواع وسائل اندازه گیری دبی و سرعت

Magnetic Flow Transmitters ، Magnetic Flow Tubes ، Mass Flow Meters ، Vortex

Differential Pressure Flow Measurement System

در انواع مختلف

اوریفیس(Orifice) ونتوری (Venturi)

و انواع دیگر دبی سنجها مانند

Target Flow Meter ، Electro Magnetic Flow Meter

: شامل (LEVEL SWITCH) انواع عمق سنج ها

Buoyancy سیستمهای بر مبنای فشار شناوری

و انواع سیستم ها و وسائل اندازه گیری گشتاور و توتن شامل ترک متر

و دیگر وسائل مکانیکی اندازه گیری و کنترل شامل

Vibration Switch ، Transmitter ، Transducer ، Controller / Recorder ، Air Regulator

Control & Safety Valve ، Isolating Valve ، Gauge Glass ، Connectors ، Tube ، Tube Fitting

 

خواندن 1625 دفعه