معرفی فلنج كور(Blind Flange) در صنانیر

معرفی فلنج روكار(Slip on Flange) در صنانیر

معرفی فلنج رزوه ای(Threaded Flanges) در صنانیر

معرفی فلنج با جوش محفظه ای(Socket Weld Flange) در صنانیر

فلنج اريفيس كه ممكن است از نوع گردندار باشد يا صفحه هاي اريفيس و متعلقات مربوطه براي اندازه گيري شدت جريان سيالات كاربرد دارد.

صفحه2 از4