معرفی گلوب ولو(Globe Valves) در صنانیر

گلوب ولو(Globe Valves)

شیرهائی که به منظور تنظیم جریان مایعات و گازها بکار می روند .( Globe Valve ) شیر کاسه ای شکل ظاهری بدنه کروی شکل است وبا این شیر می توان جریان مایع را کم و زیاد نمود ، زیرا که جریان مایع هنگام ورود تا خروج ، ۱۸۰ درجه تغییر جهت می دهد . شیر کروی را طوری کار می گذارند که وقتی بسته است فشار زیر دریچه شیر باشد ، این روش ۲ حسن دارد .

وقتی شیر بسته است چون فشار روی اطراف دسته شیر ، جعبه لائی ولائی ها نیست احتمال نشت کردن کمتر است •

چون فشار زیر دریچه و عمود برسطح آن است باز کردن شیر خیلی راحت تر از باز کردن شیر دروازه ای ( گیت ولو) می باشد ••