معرفی انواع لوله در صنانیر

لوله

لوله های بدون درز ، درز جوش انواع تیوپ ، از جنس کربن استیل استینلس استیل ، الوی استیل در سایزها و ضخامت های مختلف