معرفی فلنج گردندار جوشی(Welding Neck Flange) در صنانیر

فلنج گردندار جوشی(Welding Neck Flange)

فلنج گرندار در انتها دارای گردن بوده و مشخصات آن در قسمت انتهای گردن با مشخصات لوله به آن جوش می شود یكسان است از لحاظ قطر و ضخامت (Butt weld) می باشد كه ضخامت آن رفته رفته تا محل جوش لب به لب (Tapered Hub) این نوع فلنج دارای یك قسمت مخروطی با لوله كم می شود و این قسمت مخروطی باعث تقویت فلنج شده و در موقع عملیات نظیر تنش زدایی و امتحان جوش با اشعه ایكس و یا گاما صفحه فلنج را از قسمت گرم شده دور نگه میدارد.

۲۵۰۰ psi فلنج گردندار برای فشارهای بالا و دماهای زیر صفر و یا بسیار زیاد كاربرد دارد و برای تمام سرویسها تا فشار قابل استفاده است و بطور كلی نصب این نوع فلنج دارای كمترین هزینه است و برای مكانهایی كه تنش

ضربه ای ، ارتعاشی و برشی زیاد است توصیه می گردد