انواع شیرآلات صنعتی

تولید کننده شیرآلات و تجهیزات صنعتی

سازنده و مجری نصب تجهیزات پالایشگاهی

ابزار دقیق (به انگلیسی : Instrumentation) یک اصطلاح کلی برای ابزارهای اندازه گیری است که برای نشان دادن ، اندازه گیری و ثبت مقادیر فیزیکی استفاده می شوند.

ابزار دقیق

انواع فشار سنج ها PRESSURE SWITCH شامل:

ارومتر ، پینرومتر ، مانومتر ، دیافراگمی ، فانوسی و مدلهای مختلف در انواع:

Absolute Pressure , Gauge Pressure , Diafferential Pressure , Premium Performance

Multi Range / Multi Variable , Low Power Voltage Output

انواع دما سنج ها TEMPERATURE SWITCH شامل:

شيشه اي (Glass ) بي متال (bimetal) دما سنجهاي پر شده از گاز (Gas Filled )

ترمومترهاي مقاومتي (RTD) ترموكوپل ها و ديگر ترمومتر هاي صنعتي

انواع وسائل اندازه گیری دبی و سرعت FLOW SWITCH شامل:

Magnetic Flow Transmitters , Magnetic Flow Tubes , Mass Flow Meters , Vortex

Differential Pressure Flow Measurement System

در انواع مختلف

اوريفيس( Orifice ) ونتوري ( Venturi )

و انواع ديگر دبي سنجها مانند

Target Flow Meter , Electro Magnetic Flow Meter

انواع عمق سنج ها (LEVEL SWITCH) شامل:

Buoyancy سیستمهای بر مبنای فشار شناوری

و انواع سیستم ها و وسائل اندازه گیری گشتاور و توتن شامل ترک متر

و دیگر وسائل مکانیکی اندازه گیری و کنترل شامل

Vibration Switch , Transmitter , Transducer , Controller / Recorder , Air Regulator

Control & Safety Valve , Isolating Valve , Gauge Glass , Connectors , Tube , Tube Fitting